پرش به محتوای اصلی

آشنایی با همکاران دفتر

 


عبدالله مهدیقلی

معاون دفتر هماهنگی امور استان‌ها

 تلفن: 88117101-88114465-88114093

a.mehdigholi@ict.gov.ir

--------------------------------------- 

فرزانه نوروز نیا

مسئول دفتر، دفتر هماهنگی امور استان‌ها

تلفن:88114017  و فکس دفتر :88114080  

  -----------------------------------------------------

برنگی   

   علیرضا برنگی

کارشناس ارشد و مسئول هماهنگی و پشتیبانی ادارات کل استانی

و معین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانهای

تهران، البرز، قم، سمنان، مرکزی و مازندران

تلفن: 88114092

berangi@ict.gov.ir

  ----------------------------------------------------- 

زهرا بخشی

کارشناس ارشد و مسئول فعالیت های ستادی استانها

و معین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانهای

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و گلستان

تلفن: 88114087

bakhshi@ict.gov.ir

----------------------------------------------------- 

کیوان فاراب

کارشناس دفتر هماهنگی امور استان‌ها

و معین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانهای

اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و گیلان

تلفن:88408833

----------------------------------------------------- 

علی آزرمجو

کارشناس پیگیری دفتر هماهنگی امور استان‌ها

و معین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانهای

فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان

 

تلفن:88408833 

----------------------------------------------------- 

کمیل گلشن مقدم

کارشناس دفتر هماهنگی امور استان‌ها

و معین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانهای

اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد

تلفن:88113643

----------------------------------------------------- 

یوسف گنجی پور

کارشناس دفتر هماهنگی امور استان‌ها 

و معین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانهای

ایلام، خوزستان, کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان

تلفن:88114039

----------------------------------------------------- 

داریوش خانقاهی

کارشناس دفتر هماهنگی امور استان‌ها

تلفن: 88114078-88114017 

 ----------------------------------------------------- 

محمد رمضانپور مرندی

رئیس گروه فناوری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران

تلفن:88114091 

-----------------------------------------------------

محمد محمودزاده

کارشناس توسعه مدیریت هماهنگی و امور پشتیبانی 

تلفن:88114545 

-----------------------------------------------------

 مونا سماوات

کارشناس و مسئو دبیرخانه دفتر هماهنگی امور استان‌ها

تلفن: 88114029

نمابر: 88114080

samavat@ict.gov.ir

-----------------------------------------------------

سعیده سعیدی

کارشناس و مسئو دبیرخانه دفتر هماهنگی امور استان‌ها

تلفن: 88114029

نمابر: 88114080