اخبار

تشکیل کمیته پژوهش وتوسعه ICT در اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان قم

تشکیل کمیته پژوهش وتوسعه ICT در اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان قم
آقای مهندس مهدی پورمدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم دلایل وضرورت تشکیل کمیته پژوهش و توسعه ICT را به منظور شناسایی چالش ها ، دغدغه ها ونیازهای بومی به صورت تیمی و نشست گروهی، بیان نمودند.هم چنین به حمایت از پایان نامه ها وپروژه های پژوهشی دانشجویی درزمینه ICT دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأکید نمودند.
 

روز دوشنبه ساعت 14:30 جلسه کمیته پژوهش و توسعه ICT دراداره کل تشکیل شد . در این جلسه آقای مهندس مهدی پور ضمن خیرمقدم به حاضرین ، ابتدا دلایل وضرورت تشکیل کمیته پژوهش و توسعه ICTرا به منظور شناسایی چالش ها ، دغدغه ها ونیازهای بومی به صورت تیمی و نشست گروهی، بیان نمودند.هم چنین به حمایت از پایان نامه ها وپروژه های پژوهشی دانشجویی درزمینه ICT دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأکید نمودند.

آقای مهندس هانی ضمن اشاره به پتانسیل ها وتوانمندی های استان قم درحوزه ICT وبه تسیع درایجاد پژوهشکده ICTدر دانشگاه واجرایی شدن آن، وتقویت زیرساخت های مجموعه استان واولویت دهی به پروژه های جامع ودرسطح کلان تأکیدنمودند. ایشان همچنین به نمونه هایی ازطرح هایی که به صورت پایلوت دراستان قم اجرا شده ولی متأسفانه نیمه تمام مانده یاحمایت نشده اشاره کردند وامضای تفاهم نامه فی مابین وتشکیل کمیته ICT رافرصتی مغتنم ومؤثربرای پیشبرد این پروژه ها دانستند. ضمناً به علت احتمال ایجاد چالش وفراوانی وتنوع طرح های پژوهش دراستان پیشنهاد نمودند که آیین نامه ای به منظور تعیین اعضای کمیته ICT ازسوی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات ابلاغ شود.

جناب دکتر طباطبایی ضمن اشاره به نقاط قوت مرکز رشد دانشگاه قم دربخش ایجاد مراکز دیجیتال وپارک بازی های رایانه ای به اطلاع رسانی درمورد تفاهم نامه فی مابین وکمیته پژوهش بین اساتید حوزه ICT درسطح استان قم اشاره نمود. ایشان دربیانات خود تأکید کردندکه باید پتانسیل اساتید دانشگاه درنظر گرفته شده و پروپوزال های آنان جمع آوری ودرصورت مطابقت با مواد تفاهم نامه ، امکان سنجی ومصوب شود.

آقای مهندس ولیا درابتدا درمورد سوابق پروژه های شرکت ها ی دانش بنیان درسطح استان اظهارات خودرا بیان نمودند. درضمن به مشکلات نمونه طرح هایی از جمله طرح تجمیع قبوض اشاره نمودندکه ایجاد وعرضه شده ولی متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب وفقدان حمایت متقاضی نداشته است.هم چنین نمونه هایی ارپروپوزال های کامل شرکت ها ی پروژه محور که نیازبه حمایت مالی برای تجاری سازی داشتند را ارائه نمودند.

ایشان درآخر خاطر نشان کردند باید طرح های پیشنهادی درکمیتهICT متناسب با شاخص های استانی تعین و اولویت گردد.

آقای مهندس بیان با توجه به نقش پر رنگ مراکز حوروی دراستان قم وتوانایی آن ها دربحث محتوا سازی به لزوم همکاری بین مراکز حوزوی وکمیته پژوهش ICT تأکید نمودند.

آقای مهندس محمودی به حاضرین اعلام کردند که دانشگاه قم آمادگی کامل خود را جهت حمایت و همکاری در زمینه پژوهش را دارند.

در آخر از نقطه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه جمع بندی صورت گرفت.

۷ خرداد ۱۳۹۲ ۱۵:۱۵
تعداد بازدید : ۱۴۶

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید