اخبار

معرفی سیستم مکانیزه مدیریت عملکرد و ارزیابی مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت های تابعه وزارتخانه

معرفی سیستم مکانیزه مدیریت عملکرد و ارزیابی مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت های تابعه وزارتخانه
نشست معرفی سیستم مکانیزه مدیریت عملکرد و ارزیابی مدیران وکارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت های تابعه وزارتخانه، برگزارشد.

نشست معرفی سیستم مکانیزه مدیریت عملکرد و ارزیابی مدیران و کارکنان  شرکت ارتباطات زیرساخت توسط دفتر مدیریت عملکردو پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت، برای شرکت هاوسازمان های تابعه  وزارتخانه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت،در این جلسه نرم افزارمدیریت عملکرد وارزیابی مدیران و کارکنان این شرکت به  دفاتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات  سایر سازمان هاو شرکت های وابسته به وزارتخانه، معرفی شد.

همچنین در این نشست که درتاریخ  7/3/92برگزاشد؛مهندس آزادی مدیرکل دفتر مدیریت عملکردوپاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت،  برمدیریت عملکرد به عنوان رویکردی نظام مند تاکید کردو گفت: تبادل تجربیات ومکانیزه شدن سیستم ارزیابی کارکنان، زمینه پیشرفت ، دربسترسازمان الکترونیک رافراهم می کند.

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۶:۱۴
تعداد بازدید : ۱۴۸

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید