اخبار

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران استان همدان با موضوع گسترش تعامل با شرکت مخابرات استان همدان برگزار گردید.

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران استان همدان با موضوع گسترش تعامل با شرکت مخابرات استان همدان برگزار گردید.
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران استان همدان با حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری همدان و همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان با هدف افزایش همکاری و تعامل کارگروه و شرکت مخابرات استان همدان و در فضایی دوستانه برگزار گردید.

   چهارمین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران استان همدان با حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری همدان و همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان با هدف افزایش همکاری و تعامل کارگروه و شرکت مخابرات استان همدان و در فضایی دوستانه برگزار گردید. طرفین، در این نشست بر همکاری مشترک فیمابین تاکید کرده و مقرر شد شرکت مخابرات استان همدان با حضور مسنمر در جلسات کارگروه، نسبت به راه اندازی سامانه هشدار زود هنگام ، ایجاد و نگهداری شبکه بحران، اجرای کامل پروتکل E106 و انجام مانور مشترک با کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات  اقدام نماید.

۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۸:۵۸
تعداد بازدید : ۳۳۰

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید