پرش به محتوای اصلی

ردیف

مدیرکل

استان

شماره وتاریخ صدور حکم

مقام افتتاح کننده

محل و زمان افتتاح

1

وحید مختاری

فارس

27146/13

13/6/90

مقام عالی وزارت

اداره کل پست استان -
16/6/90

2

محمد غدیر پور

خوزستان

27185/1

14/6/90

مقام عالی وزارت

اداره کل  پست استان 17/6/90

3

نجف رجبی

اردبیل

28744/1

22/6/90

مقام عالی وزارت

24/6/90

4

مجتبی ساکی

همدان

11037/1

22/3/91

مقام عالی وزارت

14/7/90

5

سعید زرندی

البرز

502090/1

15/11/90

مقام عالی وزارت

اداره کل پست استان -

 2/12/90

6

احمد تقی آبادی

خراسان رضوی

6078/1 _

19/2/91

مقام عالی وزارت

پست بانک استان -

 24/2/91

7

علی مرتضوی

خراسان شمالی

6081/1

19/2/91

آقای مهندس شریف‌زاده

اداره کل پست استان - 25/2/91

8

علی دلگیر

خراسان جنوبی

6104/1
19/2/91

آقای دکتر عمیدیان

اداره کل پست استان - 26/2/91

9

فرهاد جاویدی

قزوین

8660/1  
6/3/91

آقای مهندس‌حکیم‌جوادی

استانداری - 3/3/91

10

تقی شفیعی

اصفهان

9799/1
8/3/91

آقای دکتر عمیدیان

استانداری - 9/3/91

11

حسن بیگی

ایلام

9729/1
10/3/91

آقای مهندس شریف‌زاده

سالن آموزش و پرورش استان- 11/3/91

12

سید یاسر  حسن‌پور

کهکیلویه و بویراحمد

565646/1
16/3/91

آقای مهندس غریب‌رضا

استانداری - 17/3/91

13

محمدرضا وزیری

یزد

10555/13
20/3/91

آقای مهندس شریف‌زاده

استانداری - 21/3/91

14

مصطفی برفره

مرکزی

11976/1 -
28/3/91

آقای مهندس شریف‌زاده

استانداری - 31/3/91

15

مرتضی شهامی

زنجان

11980/1  
28/3/91

آقای مهندس شریف‌زاده

استانداری - 1/4/91

16

مسعود الهامی

کرمان

19700/1  
14/5/91

آقای مهندس حکیم‌جوادی

استانداری   15/5/91

17

مظفر یوسف زاده

آذربایجان غربی

21453/1 -
22/5/91

آقای مهندس شریفزاده

استانداری 22 /5/91

18

علی اکبر صفدری‌شادلو

گلستان

21454/1
22/5/91

آقای مهندس حکیم‌جوادی

استانداری   23/5/91

19

یداله طهماسبی

مازندران

21460/1
25/5/91

آقای مهندس شریف‌زاده

استانداری - 25/5/91

20

محمود طاهری

سیستان وبلوچستان

22591/1 _
31/5/91

آقای دکتر عمیدیان

استانداری 1/6/91

21

شهریار بهنیا

کرمانشاه

22554/1
31/5/91

آقای مهندس شریف‌زاده

اداره کل پست استان

4/6/91

22

سیف اله شهاب

سمنان

24161/1   15/6/91

آقای دکتر کرم پور

استانداری 15/6/91

23

علی سملیان

بوشهر

28077/1  
3/7/91

آقای مهندس‌شریف‌زاده

استانداری- 4/7/91

24

حمید مهدی‌پورعطاآبادی

قم

29385/1
10/7/91

آقای مهندس‌حکیم‌جوادی

اداره کل پست استان 11/7/91

25

بهمن حسین زاده

آذربایجان‌‌شرقی

25865/1 -
21/6/91

آقای مهندس شریف‌زاده

اداره کل پست استان 12/7/91

26

داریوش کوشکی

لرستان

37554/1 -
27/8/91

آقای مهندس شریف‌زاده

استانداری 28/8/91

27

محسن قاسمی

هرمزگان

38146/1 -
29/8/91

آقای مهندس شریف‌زاده

اداره کل پست استان 30/8/91

28

سعدی امیری

کردستان

51997/1
1/12/91

آقای  دکتر کرم پور

 استانداری - 5/12/91

29

سیروس رضایتی

گیلان

55384/1
20/12/91 

آقای مهندس‌حکیم‌جوادی

استانداری- 23/12/91

 30

علیرضا کاظمیان

چهارمحال و بختیاری

56151/1
23/12/91
 

 آقای مهندس شریف‌زاده

 استانداری - 25/12/91