پرش به محتوای اصلی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان

تصاویرافتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان شمالی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل

تصاویرافتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان

تصاویر افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس